Prezentowane aparaty słuchowe są wyrobami medycznymi. Używaj zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.